uco
egmond
comic design

animaties
2d
2D animatie is de 'oervorm' van animatie, door snel een sequentie van stilstaande
beelden achter elkaar te vertonen. Door de traagheid van het oog lijkt het alsof er een
bewegend beeld ontstaat. De computer heeft ook hier veel repetitief werk vergemakkelijkt.
Hoewel animatie bewerkelijk blijft, is er door de komst van uitstekende
2D programmatuur veel effecienter en kostenbesparender te werken. 
Animatie Tobkok
Animatie Lapp

Tobkok is een korte animatie reeks,waarin Chef Waldo Peterselie
de strijd aanbindt tegen de boze buitenwereld van gasten en
inspecteurs
Kabel frabrikant LAPP had voor een beurs een aantal humoristische
animaties nodig